MENIU

Komentarai įrašui ES parama padės „Prewise“ įsilieti į gamybinių procesų automatizavimo informacinių sistemų rinką yra išjungti Verslas

ES parama padės „Prewise“ įsilieti į gamybinių procesų automatizavimo informacinių sistemų rinką

Tarptautinė informacinių technologijų sektoriuje veikianti įmonė UAB “Prewise“, siekia įeiti į naują rinką – informacinių sistemų diegimą gamybinėms įmonėms pagal LEAN  bei sukurti inovatyvią programinę įrangą gamybos procesų vizualizavimui bei valdymui – tokią, kokios dar  nėra rinkoje.

Dėl šios priežasties buvo inicijuotas projektas, kurio metu iškeltas tikslas atrasti ir sukurti tokias programinės įrangos vartotojo sąsajos koncepcijas, kurios leistų sukurti naują produktą su konkurenciniu pranašumu.

Pasirašiusi sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), „Prewise“  įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Inovatyvios IT sistemos „Eylene Manufacture“

Atlikus darbus, numatytus projekte, buvo sukurtas inovatyvaus produkto – IT sistemos „Eylean Manufacture“ prototipas. Tai – šiuo metu analogų Lietuvos ir tarptautinėse rinkose neturinti kompleksiška programinės ir techninės įrangos sistema, skirta gamybos valdymui.

Bendrovės  „Prewise“ generalinio direktoriaus Tomo Sakalausko teigimu, LEAN metodikas įsidiegusios ar planuojančios diegti įmonės šiandien susiduria su informacijos ergonomikos problema – optimizuojant procesus, su veiklos valdymu susijusios informacijos kiekis didėja, sudėtingėja jos apdorojimo, pateikimo keliai.

„Vienas iš „Prewise“ tikslų – integracija į mums naują gamybos įmonių rinką. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, privalome sukurti infomacinių programų produktą arba programinę įrangą , kuri būtų patogi vartotojams ir naudinga kompanijai. Projekto metu buvo atlikta rinkos analizė, analizuotas vartotojų poreikis. Mes suradome  koncepciją, kaip optimizuoti informacijos procesus vadovaujantis tais pačiais LEAN principais – trumpinant laiką nuo informacijos atsiradimo fakto iki jos pateikimo asmenims, turintiems priimti kritinius verslo sprendimus paremtus ta informacija“, – teigė T. Sakalauskas.

Atlikus mokslininius tiriamuosius darbus, projekto metu išrastas modelis, kaip atvaizduoti duomenis ir interaktyviai juos vizualizuoti. Sukurta koncepcija, kurios pagrindu bus investuojama į IT produktą.

Kuriamo produkto išskirtinumas – informacijos ergonomiškumo gerinimas, įgalinantis atsakyti į klausimą “kas vyksta šiuo metu”, vietoje įprasto “kas nutiko vakar ar per praeitą savaitę”. Tai pasiekiama informacijos surinkimą perkeliant tiesiai į darbo vietas, jį automatizuojant arba pateikiant ergonomiškas sąsajas nereikalaujančias kompiuterinio raštingumo. Informacijos apdorojimas vyksta nuolat remiantis einamaisiais faktais, apdorota informacija gavėjus pasiekia akimirksniu.

“Eylean Manufacture” produktas bus skirtas gamybos įmonėms įsidiegusioms arba planuojančioms diegtis LEAN filosofiją atitinkančius procesus. Imones, jau investavusias į sudėtingas gamybos valdymo sistemas, “Eylean Manufacture” įgalina pilnai išnaudoti informacijos esančios tose sistemose vertę.

Sėkmingai įgyvendinus projektą buvo sukurtos 7 darbo vietos, ateityje išleidus produktą tikimąsi generuoti papildomas pajamas.  Taip pat tikimąsi, kad užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas padidins bendrovės konkurencingumą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu,  išaugs  kompanijos pelningumas  bei  investicijų į MTTP  plėtros galimybės.

Projekto darbai   buvo vykdomi pagal Lietuvos 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę – VP2-1.3-ŪM-02-K  „Intelektas LT“.

UAB „Prewise“ yra programavimo sprendimų ir interaktyvaus turinio kūrimo įmonė, kurianti elektroninius įrankius verslo procesų automatizavimui. „Prewise“ daug dėmesio kreipia intuityvių vartotojo sąsajų sprendimams, tame tarpe grįstiems inovatyviomis natūralios sąsajos bei daugiataškinio lietimo (angl. multi-touch) technologijomis.

Bendrovės specializacija – verslo procesų automatizavimo ir vizualizavimo sprendimai, bei sudėtingų informacinių sistemų kūrimas. Daugiau apie kompaniją – www.prewise.lt

 

Share

Komentavimas atjungtas