MENIU

Komentarai įrašui Lietuvės lietuviškų litų nepuošia yra išjungti Temos

Lietuvės lietuviškų litų nepuošia

Lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, Lietuvos šviesuoliai Vydūnas, Simonas Daukantas, Vincas Kudirka ir Jonas Basanavičius. Šių vyrų atvaizdai šiandien puošia lietuviškus litus ir puoš iki tol, kol Lietuva įsives eurą, jei jį įsives iš viso.

Barbora Radvilaitė, Emilija Pliaterytė, Birutė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, pirmoji Lietuvos lakūnė Antanina Liorentaitė, Šatrijos Ragana, Ieva Simonaitytė, Salomėja Nėris – šių ir kitų šalyje garsių moterų atvaizdų ant lietuviškų pinigų nėra. Nėra, nes prieš daugiau nei 20 metų Lietuvos pinigų projektų rengimo konkurso komisija, nusprendusi, kad ant banknotų turėtų būti vaizduojamos XIX-XX amžių tautinio atgimimo asmenybės, į šį sąrašą moterų neįtraukė. Pamiršo, o tiksliau, apie tai net nepagalvojo.

Praėjus tiek metų, Lietuvos bankas nesiruošia keisti nusistovėjusios tvarkos,  nes naujų nominalų litų banknotų išleisti neketinama.

Žemaitės atvaizdo atsisakyta

Prieš kurį laiką  iš apyvartos buvo išimti vieno nominalo litai su rašytojos Julijos Žymantienės – Žemaitės atvaizdu.

Paradoksalu, bet už jos atvaizdo įamžinimą reiktų dėkoti ne tautiečiams, bet užsieniečiui.

Prieš  daugiau nei20 metų pinigų projektavimo procese aktyviai dalyvavo išeivis iš Lietuvos Kęstutis Lynikas. Gimęs užsienyje ir Australijoje gyvenantis pinigų ekspertas, susipažinęs su pasirinktų asmenybių sąrašu, komisijai davė pastabą, kad jame trūksta moterų.

Buvo pasirinkta rašytoja Žemaitė, tačiau jos portreto atvaizdas papuošė paties mažiausio nominalo – vieno lito banknotą.

Užsieniečiai įamžino

Didelės ir mažos užsienio valstybės, priešingai nei Lietuva, kurdamos savo pinigų projektus, moterų neužmiršo.  Pavyzdžiui,  ant australiškų dolerių banknotų atvaizduota karalienė Elžbieta II-oji, o iki euro įvedimo Austrija tokiu būdu šilinguose pagerbė tris savo šalies moteris.

Iki euro pasirodymo belgai ant savų frankų atvaizdavo ne tik karalius, bet ir jų žmonas. Brazilai realus papuošė savo princese Izabele, o šių banknotų reversuose – alegoriniai daliosios lyties atstovių atvaizdai.

Kaimynai estai turi vieną kronų banknotą su moters portretu, o latviai apskritai atsisakė nuo bet kokių asmenybių vaizdavimo. Ant latų, išskyrus paties aukščiausio nominalo kupiūrą, atvaizduoti ornamentai.

Share

Komentavimas atjungtas